Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

R E M O N T
CONSTANŢA
MANUALUL
 DE MANAGEMENT INTEGRAT
Cod:  DP-RMT
DECLARAŢIA DE POLITICĂ Ed. 5  Rev. 0
Pag 1 din 1


În cadrul S.C. REMONT S.R.L., politica în domeniul managementului calităţii, mediului, sanatatii şi securitatii ocupationale reprezintă o latură importantă a activităţii manageriale, definită ca parte integrantă a politicii generale desfaşurată de către organizatie.

Conducerea S.C. REMONT S.R.L., a hotărât adoptarea, elaborarea, implementarea, îmbunătăţirea continuă şi certificarea sistemului de management integrat, utilizând ca ghid de referinţă standardele SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de management al calitatii. Cerinţe, SR EN ISO 14001:2005 - Sisteme de management de mediu. Cerinte cu ghid de utilizar si SR OHSAS 18001:2008 - Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale. Cerinte. Sistemul de management integrat este ales, structurat, documentat, adecvat şi adoptat organizatiei şi specificului activităţilor acesteia: Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat

Politica organizatiei noastre este de a furniza clienţilor noştrii servicii de înalta calitate, şi niveluri de satisfacţie tot mai mari.

În vederea realizării politicii în domeniul calităţii, mediului, sanatatii şi securitatii ocupationale, conducerea de la cel mai înalt nivel se angajează pentru:

 • respectarea si continua conformare cu cerintele legale si cu alte cerinte aplicabile la care organizatia subscrie;
 • imbunatatirea continua a functionarii sistemului de management integrat;
 • informarea angajatilor si a partilor interesate privind problemele de sanatate si securitate ocupationala generate de activitatile proprii;
 • prevenirea poluarii prin constientizarea intregului personal referitor la efectele si influentele activitatilor sale asupra mediului;
 • colectarea selectiva a deseurilor si ambalajelor si valorificarea acestora catre societati specializate autorizate;
 • prelucrarea şi implementarea documentelor sistemului de management integrat la toate nivelele de conducere şi execuţie din cadrul organizaţiei.

Obiective stategice ale conducerii S.C. REMONT S.R.L., privind managementul integrat, sunt:

 • îndeplinirea si satisfacerea tuturor cerinţelor clienţilor şi celorlalte părţi interesate, precum şi a cerinţelor legale şi de reglementare;
 • identificarea pericolelor, evaluarea şi controlul riscurilor şi monitorizarea atentă a situaţiilor potenţiale generatoare de risc;
 • reducerea deseurilor, gestionarea si valorificarea optima a deseurilor si ambalajelor rezultate din activitatile proprii;
 • instruirea şi dezvoltarea competenţelor profesionale a intregului personal, bazata pe implicarea tuturor în mod responsabil şi conştient pentru obţinerea calităţii serviciilor;
 • imbunătăţirea continuă a eficacităţii Sistemului de Management Integrat aplicat în organizatie.

Managementul la cel mai inalt nivel se angajeaza sa asigure toate resursele necesare implementarii, mentinerii si imbunatatirii continue a eficacitatii sistemului de management integrat.

Politica si obiectivele referitoare la calitate, mediu, sanatatate si securitate ocupationala este adecvata scopului activitatii S.C. REMONT S.R.L., si este analizata periodic de managementul organizatiei pentru adecvarea ei continua.

Prezenta declaratie este adusa la cunostinta intregului personal prin prelucrarea si afisarea ei.

05.01.2010
Director General,
ing. Lupulescu Gabriela

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerAleea Garofitei nr.11A, Constanta
TEL/FAX: 0241.558900/0241.692260
office@remont.ro